Visit Haafner sub-site →

Visit Veth sub-site →

paulvandervelde.nl

Publications on Jacob Haafner

This is the full list of my publications on Jacob Haafner.

More information about J. Haafner and my related work can be found at Haafner's site

Most of the publications are available in Acrobat Reader .pfd format.
Use the button to download a free copy of Acrobat Reader.

View other publications:
Chronological list
P.J. Veth
Willem Imandt
Japan/Deshima
Biography
Asian Studies/ASEM
Book Series


"Jacob Haafner en de Haarlemse geleerde genootschappen" in: Nieuw Letterkundig Magazijn, Uitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, XXVII (2009) nr. 2, 64-70.
 palmen

 

Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809) (Amsterdam: Prometheus Bert Bakker 2008), 222 pp.

 
"Living under Palm Trees: The Sublime World of Jacob Haafner", Changing Images: Lasting Visions (Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers 2008), 48-51.
 
"Jacob Haafner in Mauritius", in: Shawkat M. Toorawa (ed.), The Western Indian Oceam. Essays on Islands and Islanders (Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2007), 67-92.
 champ

 

“Champ de Venus” on Roller Island. Jacob Haafner's decription of Mauritius, 1786-1787 (Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2004), 41pp. Societé de l'histoire de líle de Maurice. Occasional Paper 6.

 
"Isle de France: in het land van de walgvogel en de Javaanse appelvink. Jacobs Haafner schets van Mauritius", in: J. Thomas Lindblad en Willem van der Molen (eds.), Macht en Majesteit. Opstellen voor Cees Fasseur (Leiden: Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost- Azie en Oceanie 2002), 169-189. Semaian 22.
 
"Jacob Haafner in Mauritius: 1786-1787. Houses and Morals on Rollers", in: Sandra J.T. Evers and Vinesh Y. Hookoomsing (eds.), Globalisation and the South-West Indian Ocean (Maurtius 2000), 117-127.
 
De Werken van Jacob Haafner 3, J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.) (Zutphen 1997). Werken van de Linschoten Vereeniging 97. 479 pp.
 
"De wereld volgens Jacob Haafner", in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.), De Werken van Jacob Haafner 3 (Zutphen 1997). Werken van de Linschoten Vereeniging 97, 11-25.
 
"The Curse of the Missions: Jacob Haafner (1754-1809) on Colonialism and the Christian Missions", in: William.Z. Shetter & Inge Van der Cruysse (eds.), Contemporary Explorations in the Culture of the Low Countries, Lanham, MD: University Press of America, 301-308. Proceedings of the American Association for Netherlandic Studies VII., 1996.
 
De werken van Jacob Haafner 2, J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.) (Zutphen 1995). Werken van de Linschoten Vereeniging 93. 387 pp.
 
"Een zekeren Oosterschen gloed. Twee eeuwen Haafner en de kritiek", in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der velde (eds.), De werken van Jacob Haafner 2 (Zutphen), 11-28.,1995.
 
"Jacob Haafner aan het Committee van den Oost Indischen Handel en Bezittingen", in: Tmesis 5, 5-14., 1994.
 
Jacob Haafner, Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme , J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.) (Hilversum). 158 pp.1993.
 
"Jacob Haafner (1754-1809) en de zending", in: Jacob Haafner, Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme, J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.) (Hilversum), 9-28., 1993
 
De werken van Jacob Haafner 1, J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der velde (eds.) (Zutphen). Werken van de Linschoten Vereeniging 91. 367 pp.
 
"Biografische schets van Jacob Gotfried Haafner (1755-1809)", in: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.), De werken van Jacob Haafner 1 (Zutphen), 11-38. Werken van de Linschoten Vereeniging 91., 1992
 
"J.G. Haafner (1755-1809)", in: Uit Menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azie 1770-1830 (Amsterdam), 16-69., 1992
 
"Jacob Haafner. Travels on foot through the island of Ceylon in 1783", Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon LXVI, 1-4, 3-21., 1992
 
"Jacob Haafner en zijn tijdgenoten. Reizen in Azië 1770-1830. "Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden", Museummagazine Vitrine 5-2, 16-17., 1992
 
"De Heilige Tale des Lands. Jacob Haafner als voorloper van de studie van het Sanskrit in Nederland", in: Hanneke van den Muyzenberg en Thomas de Bruijn (eds), Waarom Sanskrit. Hondervijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland (Leiden), 86-94. Kern Institute miscellanea 4.
 
"In het rasphuis van Europa. De reisverhalen van Jacob Haafner, 1755-1809", Indische Letteren. Documentatatieblad van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde V-3, 97-113., 1990
 
"The Orientalist, Artist and Writer J.G. Haafner (1755-1809). Caught between Enlightenment and Romanticism", Dutch Crossing 39, 88-95. 1989