Visit Haafner sub-site →

Visit Veth sub-site →

paulvandervelde.nl

Publications on Willem Imandt

Below is the list of my publications on Willem Imandt. Image rich environment dedicated to his life and works is in development.

Lezingen 2010

Vrijdag 5 maart

"De Mooiste Mooi Indie schilder: Willem Imandt (1882-1967) over wie Indonesie wil schilderen" Lezing in het kader van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (www.indischeletteren.nl) van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Plaats: Universiteit Leiden, Gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1. Zaal 028. Tijd: 15.00-17.00

Donderdag 22 april

"Een Steense rat in de Oost. De schilder Willem Imandt (1882-1967)" Lezing voor de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten".

Plaats: De Warande, St. Jansteen. Tijd: 20.00-22.00

 

Most of the publications are available in Acrobat Reader .pfd format.
Use the button to download a free copy of Acrobat Reader.

View other publications:

Chronological list

Jacob Haafner

Willem Imandt

Japan/Deshima

P.J.Veth

Asian Studies/ASEM

Book Series 
 
De Mooiste Mooi-Indië schilder. Monografie van Willem Imandt (1882-1967) Forthcoming KITLV Press, 2010
 
"Een Steense Meester in Wording (deel 2): Imandt tekent voor de Oost, 1901-1908" in: Bulletin: van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 29 (2010) nr.1, 14-17.
 
"Een Steense Meester in Wording (deel 1): De Jeugdjaren 1882-1901" in: Bulletin: van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 28 (2009) nr.3, 7-10.
 
"Een Steense Rat in de Oost. W.F.J. Imandt (1882-1967)", Zeeuws Tijdschrift 48-4, 15-23., 1998.