Visit Haafner sub-site →

Visit Veth sub-site →

paulvandervelde.nl

Publications on P.J.Veth

This is the full list of my publications on P.J. Veth.

More information about P.J.Veth and my related work can be found at Veth's site

Most of the publications are available in Acrobat Reader .pfd format.
Use the button to download a free copy of Acrobat Reader.

View other publications:

Chronological list

Jacob Haafner

Japan/Deshima

Biography

Asian Studies/ASEM

Book Series 
lifelongpassion

 

A Lifelong Passion. P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies
(Leiden: KITLV Press 2006)
Read the reviews!

 
"Levensschets van P.J. Veth. Vreemdelingen in onze taal die als gasten zijn opgenomen", in : Nicoline van der Sijs (ed.), Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen 2003), 9-17.
 
"The Indonesia and Africa Specialist P.J.Veth (1814-1895): Founder of the First Chair of Anthropology in The Netherlands (1877)", in: H. Vermeulen en J. Kommers (eds.), Tales from Academia. History of Anthropology in The Netherlands, Part 2(Saarbrucken: Verl. fur Entwicklungspolitik, 2002) 647-672.
 
"Nooit was ik ergens aangenamer dan te Zierikzee. Brief van H.M. Bruyn de Neve Moll aan P.J. Veth (1842)", Zeeuws Tijdschrift 52-1/2, 46-49., 2002.
veth

 

Een Indische liefde P.J. Veth (1814 - 1895) en de inburgering van Nederlands-Indië, Paul van der Velde (Amsterdam: Balans 2000) 451 pp.

Read the reviews!

 

 
Een Potje met Veth. Paarlen van en over, P.J. Paul van der Velde (ed.) (Amsterdam: Vortex 2000). 48 pp.
 
"Roependen in de woestijn. Van Hoëvell en Veth als baanbrekers van een nieuwe koloniale politiek, 1846-1850", in: Theo D"haen en Gerard Termorshuizen (eds.), De geest van Multatuli (Leiden), 52-80.
 
Nederlands-Indië op Papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkelen van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven, Paul van der Velde en Jan-Just Witkam (eds.) (Leiden 1995) 111 pp. Kleine Publikaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek 20.
 
"P.J. Veth. From colonial lobby to colonial lobby", in: R. Butlin (ed.) Geography and Imperialism, (Manchester), 80-92. Manchester University Press Imperialism Series.1995.
 
"De infernale knak van een kampioen van belang. De relatie tussen Multatuli en P.J. Veth", in: Over Multatuli 33, 10-22., 1995.
 
"Ik wenschte dat we de dagen in Franeker konden vernieuwen. P.J. Veth als hoogleraar Oosterse Letterkunde aan "s Rijks Atheneum in Franeker, 1841-1842", in: De Vrije Frie 75, 105-122., 1995.
 
"Nederlands-Indië op Papier", in: Paul van der Velde en Jan-Just Witkam (eds.), Nederlands-Indië op Papier (Leiden 1995), 7-24.
 
"Inventaris op de correspondentie van P.J. Veth", in: Paul van der Velde en Jan-Just Witkam (eds.), Nederlands-Indië op Papier (Leiden 1995), 25-51.
 
"La représentation de l"expansion coloniale aux Pays-Bas. P.J. Veth et la propagation des connaissances sur les Indes néerlandaises, 1848-1885", in: Géographies des Colonisations XVe-XXe siecles, Michel Bruneau et Daniel Dory (eds.) (Paris: l"Harmattan), 137-154., 1994
 
"The indologist P.J. Veth (1814-1895) as Empire-builder", in: R. Kirsner (ed.), The Low Countries and beyond (Lanham New York London: University Press of America), 55-67. Proceedings of the American Association for Netherlandic Studies V., 1993
 
"Een admirabel manneken. P.J. Veth, leraar Engels en Maleis aan de KMA in Breda tussen 1838-1841", Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" XLVI, 5-24., 1993
 
"De jeugdjaren van P.J. Veth in Dordrecht, 1814-1895", in: Bert Toussaint en Paul van der Velde (eds.), Aspecten van de historische biografie (Kampen), 100-112., 1992
 
"De projectie van een Groter Nederland. P.J. Veth en de popularisering van Nederlands-Indië, 1848-1895", Tijdschrift voor Geschiedenis 105-3, 367-382., 1992